Iznākusi IS “Ārsta Birojs” 5.41 versija!

Ar prieku paziņojam, ka ir iznākusi IS “Ārsta Birojs” 5.41 versija!

Versijas galvenās izmaiņas:

1. Veikti papildinājumi dokumentā “Izraksts – epikrīze”:
              Ārējā versijā turpmāk tiks attēlota diagnoze arī vārdiskā formā;
              Ārējā versijā turpmāk tiks korekti attēlota ārstu darbavieta;
2. Kalendārā, ja ārstam ir definēta prombūtne uz nepilnu dienu, eVeselibasPunkts portālā pacientiem turpmāk būs iespēja pierakstīties un apmaksāt pierakstus tikai uz pieejamiem laika intervāliem;
3. Ir izlabota tehniskā kļūda automātiskajam līgumattiecību importam; 
4. Radioloģijas nosūtījumiem lauks “Svars” ir pārnests uz cilni “Izmeklējums”. Blakus laukam ir pievienota mērvienība “kg”. Tā pat cilnē “Izmeklējums” ir pievienots jauns lauks “Pacienta augums”, ar mērvienību “cm”;
5. Izstrādāta iespēja sūtīt apdrošinātājam ‘Balta’ informāciju par nosūtītājārstu un nosūtītājiestādi;
6. “E-nosūtījums” no sadaļas Dokumentu saraksts, pēc pogas “Slēgt” nospiešanas turpmāk tiks parādīts paziņojums “Vai Jūs tiešām vēlaties noslēgt dokumentu? Ja, atbilde būs apstiprinoša, noslēgtais dokuments turpmāk vairs nebūs izmantojams;
7. Pievienojot vairākas diagnozes šablonos “E-nosūtījums” un “Ambulatorās vizītes pārskats”, pie apstiprināšanas ir paziņojums, ka diagnoze nav aizpildīta korekti, ja kādai no pievienotām diagnozēm nav diagnozes koda vai tipa;
8. Veikti būtiskie papildinājumi atskaitē RVC657.

Pilnu versijas izmaiņu sarakstu var aplūkot šeit

Atjaunota IS “Ārsta Birojs” rokasgrāmata skatāma šeit.

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūgums sazināties ar savu Klientu attiecību vadītāju vai raksti jautājumu Mantis sistēmā. 

Lūgums pārsūtīt šo e-pastu saviem kolēģiem vai iesaistītajām personām, kurām šī informācija ir aktuāla.

Ar cieņu,
Ārsta Birojs komanda