Papildu iespējas

Papildu Funkcionalitātes nodrošina dažādas iespējas iestādes sniegto pakalpojumu paplašināšanai un efektivitātes uzlabošanai.

Papildu funkcijas

E-veselības integrators, pamatpaka

IS Ārsta Birojs sagatavoto dokumentu – elektronisko darba nespējas lapu, elektronisko recepšu, elektronisko nosūtījumu un dokumenta Izraksts-epikrīze publicēšana IS E-veselība. Nosacījums – iestādei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par IS E-veselība izmantošanu un ir aktīvs SSL (Secure Sockets Layer) sertifikāts, kurš kalpo kā šifrēšanas un autorizācijas rīks (identitātes pārbaude) starp IS Ārsta Birojs un IS E-veselība.”

E-veselības integrators, papildpaka SAIRIS

“GV-OD: Gultasvietas (operatīvie dati)”, “GV-SD: Gultasvietas (statiskie dati)” un “EPC-OD: Epidemioloģija (Covid-19)” resursu grupu datu nosūtīšana uz Stacionāro ārstniecības iestāžu resursu informācijas sistēmu (SAIRIS). Nosacījums – iestādei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par IS E-veselība izmantošanu un ir aktīvs SSL (Secure Sockets Layer) sertifikāts, kurš kalpo kā šifrēšanas un autorizācijas rīks (identitātes pārbaude) starp IS Ārsta Birojs un IS E-veselība.

E-veselības integrators, papildpaka PREDA

Traumu, ievainojumu un saindēšanās kartes un Onkoloģiska pacienta ārstēšanas reģistrācijas kartes nosūtīšana uz Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistru (PREDA). Nosacījums – iestādei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par IS E-veselība izmantošanu un ir aktīvs SSL (Secure Sockets Layer) sertifikāts, kurš kalpo kā šifrēšanas un autorizācijas rīks (identitātes pārbaude) starp IS Ārsta Birojs un IS E-veselība.

E-kvīts

Maksājumu veikšana, izmantojot elektroniskos kvīts numurus, elektronisko kvīšu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nosūtīšana uz pacienta e-pasta adresi.

Maksājumi: Dāvanu karte

Maksājuma noformēšana, izmantojot dāvanu karti.

Vienvirziena SMS

Informatīva ziņojuma nosūtīšana pacientam SMS formātā par plānoto pierakstu (tā datumu, laiku, izmaiņām) vai cita rakstura ziņojuma nosūtīšana pēc iestādes izvēles. Nosacījumus – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar pakalpojuma nodrošinātāju – SIA CSC Telecom vai SIA T2R.

Divvirziena SMS

Iepriekšēja automātiska atgādinājuma nosūtīšana pacientam SMS formātā par plānoto pierakstu, tā datumu un laiku, ar iespēju apstiprināt/noraidīt vizīti, sūtot atbildes SMS. Nosacījumus – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar pakalpojuma nodrošinātāju – SIA CSC Telecom.

Zvanu centrs

Tālruņa savienojuma izveidošana starp iestādi un pacientu ar IS Ārsta Birojs un trešās puses zvanu centra starpniecību. Izejošā un ienākošā zvana laikā IS Ārsta Birojs tiek attēloti pacienta dati zvana saņēmēja / zvanītāja identificēšanai.
Nosacījumus – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar pakalpojuma nodrošinātāju – SIA CSC Telecom vai SIA OSS Networks.

Robotizētie zvani

Robotizēta telefoniska saziņa ar pacientu plānotā pieraksta apstiprināšanai/noraidīšanai no pacienta puses un kalendārā veikto pierakstu atjaunošana, pamatojoties uz saziņas rezultātiem. Nosacījumus – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar pakalpojuma nodrošinātāju – SIA CSC Telecom vai SIA OSS Networks.

Plānošanas kalendārs

Vairāku pacienta pierakstu (pie dažādiem speciālistiem) izveide vienas vizītes ietvaros (piemēram, rehabilitācijas pakalpojumi, pirmsoperāciju izmeklējumi, kompleksās veselības pārbaudes (check-up)).

Laboratoriju rezultātu izgūšana

Centrālās laboratorijas un E. Gulbja Laboratorijas izmeklējumu rezultātu ielasīšana pacienta elektroniskajā kartē.

E-paraksts

Iestādes izveidoto dokumentu (piemēram, izraksti, konsultantu slēdzieni u. tml.) parakstīšana ar drošu elektronisku parakstu. Nosacījums – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs un tās rīcībā ir parakstīšanas ierīces.

Parakstu tāfelīte

Pacienta piekrišanas formas parakstīšana digitālā formātā. Nosacījums – iestādes rīcībā ir e-zīmoga sertifikāts un parakstu tāfelīte. Pakalpojums tiek nodrošināts sadarbībā ar OU TrustLynx.

Integrācija: Datamed

Izmeklējumu rezultātu (attēlu un slēdzienu) nodošana uz medicīnas diagnostikas IS DATAMED.

Integrācija: Resursu vadības sistēma

Datu apmaiņa ar resursu vadības sistēmām (piemēram, RVS Horizon, RVS Acto ERP, RVS Shannon) maksājumu pārvaldīšanai.

Integrācija: Rindu vadības sistēma

Datu apmaiņa ar rindu vadības sistēmām (piemēram, Qmatic, In/Out un Q-Flow) pacientu rindu kustības nodrošināšanai.

Dokumenti: Diktofons

“Ieskaņota teksta saglabāšana audio formātā pacienta elektroniskajā kartē. Nosacījums – iestādes rīcībā ir diktofons.”

Dokumenti: Balss atpazīšana

Runas pārvēršana rakstiskā formātā brīva teksta laukos.

Datu analīze: Kvotas

Iestādei piešķirto kvotu importēšana un pārvaldīšana, datu analīze.

Obligātā veselības pārbaude

Obligātās veselības pārbaudes plāna izveide nepieciešamo ārstu speciālistu un laboratorisko un funkcionālo izmeklējumu saraksta un dokumentācijas (veselības pārbaudes kartes, nosūtījumi) sagatavošanai un izmaksu aprēķinam atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Anketas konstruktors

Novērtējuma anketas izstrāde (struktūra, saturs) kvantitatīvai pacienta stāvokļa novērtēšanai.

Ordinācijas

Modulis pacientam nozīmētu ordināciju attēlošanai un to izpildes un rezultātu pārvaldīšanai.

Laboratorija

Modulis iestādes iekšējai laboratorijai izmeklējumu procesu digitalizēšanai, sākot ar nosūtījumu veidošanu, beidzot ar izmeklējamo rādītāju noteikšanu, protokolēšanu un rezultātu izsniegšanu.

Hospitalizācija

Modulis iestādēs iekšējai uzņemšanas nodaļai datu apmaiņas starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta IS Emy un IS Ārsta Birojs nodrošināšanai. Nosacījums – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Piesakies!

Noskaidro visu nepieciešamo par mūsu produktu un tā izmantošanas iespējām Tavā biznesā

Ziņa veiksmīgi nosūtīta!