“Ārsta Birojs” uzlabota versija

Iznākusi Ārsta Birojs versija 3.3.5, kurā ietvertie uzlabojumi/ jauninājumi būtiski atvieglos un darīs patīkamāku darbu sistēmas lietotājam.

Daži no būtiskākajiem uzlabojumiem/jauninājumiem:

  1. Esam papildinājuši stacionāra kartes un nosūtījumus ar NOMESCO manipulāciju ievades laukiem;
  2. Esam izveidojuši jaunas atskaišu formas, kas atvieglos darbu dažādās struktūrās;
  3. Esam papildinājuši auditācijas funkcionalitāti attiecībā uz nosūtījumu un slēdzienu veidošanu, labošanu un dzēšanu;
  4. Modulī Laboratorija, esam izveidojuši iespēju veidot vairāku veidu izdrukas no paraugu žurnāla.

Pilnu uzlabojumu/ jauninājumu sarakstu un informāciju par jaunās sistēmas uzstādīšanu, jautājiet savam klientu attiecību vadītājam.