ĀB VERSIJA 5.40 IR KLĀT!


Ar prieku paziņojam, ka ir iznākusi IS “Ārsta Birojs” 5.40 versija!
Versijas galvenās izmaiņas:

1. Izstrādāts jauns dokuments vakcīnu pasūtījumu veikšanai;

2. Veikti papildinājumi pašapkalpošanās stendu funkcionalitātē. Turpmāk, apstrādājot ambulatoros talonus, tiks ņemti vērā iepriekšējā 30 dienu periodā sagatavotie ambulatorie taloni un tajos norādītās pacientu grupas. Tāpat izstrādāts risinājums, kas ļaus ierobežot maksas pakalpojumu izvēli pierakstā.
3. Automatizēts NMP pavadlapas datu eksports uz Emy, nodrošinot lietotājam iespēju izvēlēties laika periodu un nosūtīšanas laiku. Tāpat turpmāk nodrošināsim iespēju atzīmēt “Uzņemšanas formā” personu, kura veic pacientu primāro šķirošanu, un šīs informācijas nodošanu uz Emy izsaukuma karti. Veikti uzlabojumi NMP izsaukuma kartes izdrukā, optimizēta izdrukas karte;
4. Lai samazinātu lapu skaitu dokumenta “Izraksts-epikrīze” izdrukās, izstrādāts iestatījums, lai varētu drukas skatā slēpt tukšos laukus un rindas. Tāpat dokuments papildināts ar iespēju izvēlēties pacienta izmeklējumu slēdzienus no citiem pacienta medicīniskās uzskaites dokumentiem;
5. Veiktas izmaiņas Nosūtījumu moduļa pakalpojumu klasifikatorā;
6. Turpinām attīstīt un pilnveidot Ordināciju funkcionalitāti. Šīs versijas ietvaros, esam veikuši uzlabojumus medikamentu un medicīnas preču izlietošanas uzskaitē, norakstīšanā, atgriešanā un atlikumu izgūšanā;
7. Uzlabota integrācija ar Datamed un turpmāk ārsti varēs atrast pacienta izmeklējuma rezultātus arī, ja pacientam nebūs ievadīts pilns personas kods;
8. Pacientu aizpildītās anketas pirms vizītes no eVeselībasPunkta, turpmāk tiks atspoguļotas failu sadaļā, pdf formātā.

Pilnu versijas izmaiņu sarakstu var aplūkot šeit.

Atjaunota IS “Ārsta Birojs” rokasgrāmata skatāma šeit.