Iznākusi AB 5.37 versija!

Informējam, ka ir iznākusi informācijas sistēmas „Ārsta Birojs” 5.37. versija! 

5.37. versijas galvenie uzlabojumi:

·  Atbilstoši Nacionālā veselības dienesta noteiktajam no receptes izņemta daudzuma mērvienība – oriģināli;
·  Dokumentu parakstīšanas funkcionalitāte papildināta ar iespēju parakstīt dokumentus izmantojot jaunā parauga personas apliecības eID kartes;
·  Izveidota jauna funkcionalitāte ārstiem “Mani pacienti”, ērtākam ikdienas darbam. Funkcionalitāte nodrošina vienu darba vietu, kur iespējams redzēt visu sev nepieciešamo informāciju par pacientu, nepārstaigājot vairākas ārsta biroja sadaļas un funkcionalitātes;
·  Papildināta pašapkalpošanās kiosku funkcionalitāte, turpmāk ambulatorajos talonos tiks validēts norādītais maksātājs pret kalendāra pieraksta darba laika veidu –  valsts vai maksas, kā arī turpmāk būs iespēja noskenēt invaliditātes apliecības datus, tie tiks padoti uz IS “Ārsta birojs” un piemēroti aprēķina sagatavošanai;
·  Papildināta kalendāra funkcionalitāte. Turpmāk pierakstam, kam ir norādīta ārsta prombūtne, bet pieraksts pacientam nav vēl atcelts/pārcelts, būs iespēja nesūtīt atgādinājuma SMS par ierašanos uz vizīti, kā arī turpmāk pierakstam būs iespējams pievienot papildinformācijas logu, kurš neietekmēs darbu ar ārstu darba laikiem, kā arī ārējo pierakstu sistēmām, bet ļaus lietotājam pievienot informatīvas piezīmes;
·  Ierobežota nosūtāmo datu kopa uz SPKC PREMS platformu – turpmāk netiks nosūtīta informācija par stacionēšanās gadījumiem, kuros stacionāra kartes tips būs norādīts – 2 dienas stacionārs.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par jauno versiju vai vēlaties to uzstādīt, lūgums sazināties ar savu klientu attiecību vadītāju, vai klientu atbalsta dienestu pa tālruni +371 67243124 darba dienās no plkst. 09.00 -18.00 vai sūtot e-pastu uz adresi hd@meditec.lv. 

Atjaunota IS “Ārsta Birojs” rokasgrāmata skatāma šeit.