Header image

AB Slimnīca

Produkts AB Slimnīca piemērots gan nelieliem stacionāriem, gan lielām slimnīcām, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu no reģistratūras līdz speciālista kabinetam, no uzņemšanas līdz nodaļai. IS Ārsta Birojs nodrošina digitālo datubāzi, kurā var reģistrēt un pārvaldīt informāciju par iestādes pacientiem un to maksājumiem, integrāciju ar Valsts iesņēmumu dienestu, informācijas sistēmu E veselība, Centrālo laboratoriju un E. Gulbja Laboratoriju. Sistēmā iespējams konfigurēt nodaļas un filiāles, nodrošinot nepārtrauktu pacientu datu plūsmu.

AB Slimnīca funkcijas

Pacienta elektroniskā karte

Pacienta informācijas reģistrs, kas ietver personas datus, kontaktinformāciju, alerģijas, diagnozes, apdrošināšanas polišu datus u.c. informāciju.

Pacientu datubāze

Reģistrs iestādes pacientu meklēšanai, šķirošanai, filtrēšanai u.c.

Ambulatorais talons

Forma ambulatorā darba statistikas datu iegūšanai un ambulatori veiktā darba apmaksas aprēķinam.

Ambulatoro talonu datubāze

Iestādes pacientu ambulatoro talonu reģistrs talonu meklēšanai, šķirošanai, filtrēšanai u.c.

Stacionāra karte

Forma stacionārā ārstniecības iestādē veikto medicīnisko ierakstu par pacientu reģistrēšanai.

Stacionāra karšu datubāze

Stacionārās ārstniecības iestādes pacientu karšu reģistrs karšu meklēšanai, šķirošanai, filtrēšanai u.c.

Nodaļa

Nodaļā iekļauto palātu, gultasvietu un tajās stacionēto pacientu pārvaldīšana.

Uzņemšana/traumpunkts

Jaunu pacientu reģistrēšana un reģistrēto pacientu pārraudzīšana uzņemšanas nodaļā ar iespēju stacionēt pacientu citā nodaļā vai izrakstīt pacientu no iestādes.

Diagnostika

Nosūtījuma sagatavošana rentgena un datortomogrāfijas izmeklējumam, slēdziena norādīšana un maksājuma aprēķins. Nosūtījums iekļauj pacienta datus, pasūtītāju un izmeklējumam specifiskos datus.

Asins kabinets

Asins krājumu pārskatīšana un pārvaldīšana, asins komponenšu pieprasījumu satavošana.

Kalendārs

Ārsta darba laika definēšana, pacientu reģistrācija kalendāra skatā un maksātāja informācijas atspoguļošana.

Ilgtermiņa rindas

Iestādes ilgtermiņa rindu pārvaldība – jaunu pacientu reģistrēšana dažādiem pakalpojumiem un reģistrēto pacientu pārskatīšana.

Komunikācija: Ziņapmaiņa

Iestādes iekšējā komunikācija ar īsziņu starpniecību.

Komunikācija: E-pasts

Ārējā komunikācija ar pacientu dokumentu elektroniskai nosūtīšanai uz pacienta e-pasta adresi.

E-Veselības integrators

IS Ārsta Birojs sagatavoto dokumentu – elektronisko darba nespējas lapu, elektronisko recepšu, elektronisko nosūtījumu un dokumenta Izraksts-epikrīze publicēšana IS E-veselība. Nosacījums – iestādei ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu par IS E-veselība izmantošanu un ir aktīvs SSL (Secure Sockets Layer) sertifikāts, kurš kalpo kā šifrēšanas un autorizācijas rīks (identitātes pārbaude) starp IS Ārsta Birojs un IS E-veselība.

Laboratoriju rezultātu izgūšana

Centrālās laboratorijas un E. Gulbja Laboratorijas izmeklējumu rezultātu ielasīšana pacienta elektroniskajā kartē.

Datu apmaiņa: Vadības informācijas sistēma

Datu nodošana uz Nacionālā veselības dienesta Vadības informācijas sistēmu (PANDA).

Aprēķini

Automātiska vizītes informācijas apkopošana un vizītes izmaksu aprēķins, balstoties uz sniegto pakalpojumu, veiktajām manipulācijām un nodrošināto valsts finansējumu.

E-kvīts

Maksājumu veikšana, izmantojot elektroniskos kvīts numurus, elektronisko kvīšu iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā un/vai nosūtīšana uz pacienta e-pasta adresi.

Apdrošināšana

Pakalpojumu apmaksa / daļēja apmaksa ar pacienta apdrošināšanas polisi. Nosacījums – iestādei ir aktīvs sadarbības līgums ar apdrošināšanas kompāniju AAS BTA Baltic Insurance Company, AAS Balta, ERGO Life Insurance SE, Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams un / vai ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle.

Tāme

Plānotā pakalpojuma tāmes sagatavošana, pamatojoties uz iestādes cenrādi. Pēc pacienta pieprasījuma, elektroniskā vai drukātā formātā.

Garantijas vēstule

Pacienta maksājamās daļas aprēķins saskaņā ar apdrošinātāja garantijas vēstulē norādīto garantēto apdrošināšanas polises segumu par saņemto pakalpojumu.

Dokumenti

10-15 standarta dokumentu veidlapu (piem., IS E-veselība dokumenti, izmeklējumu rezultāti, izvērtēšanas protokoli, potēšanas kartes u. c.), kā arī iestādes vajadzībām nepieciešamu specifisku dokumentu izveide.

Atskaites

Vairāk nekā 450 dažādu atskaišu formu izlase, atbilstoši iestādes vajadzībām.

Datu analīze

Specifisku atskaišu sagatavošana iestādes vajadzībām.

Audits

IS Ārsta Birojs lietotāju veikto darbību izsekošana sistēmā.

eVeselībasPunkts: elektroniskais pieraksts

Pacienta elektroniskais pieraksts iestādē ar lietotnes eVeselībasPunkts starpniecību.

eVeselībasPunkts: datu atspoguļošana

IS Ārsta Birojs publicēto dokumentu atspoguļošana pacienta profilā lietotnē eVeselībasPunkts.

eVeselībasPunkts: telemedicīna

Attālināto konsultāciju darba laiku veidošana un attālināto konsultāciju norise lietotnē eVeselībasPunkts.

FunkcijasAB SlimnīcaPapildu iespējas
Pacienta elektroniskā karte[+]
Pacientu datubāze[+]
Ambulatorais talons[+]
Ambulatoro talonu datubāze[+]
Stacionāra karte[+]
Stacionāra karšu datubāze[+]
Nodaļa[+]
Uzņemšana/traumpunkts[+]
Diagnostika[+]
Asins kabintes[+]
Kalendārs[+]
Ilgtermiņa rindas[+]
Komunikācija: ziņapmaiņa[+]
Komunikācija: e-pasts[+]
E-veselības integrators[+]
Laboratoriju rezultātu izgūšana[+]
Aprēķini[+]
E-kvīts[+]
Apdrošināšana[+]
Tāme[+]
Garantijas vēstule[+]
Dokumenti[+]
Atskaites[+]
Datu analīze[+]
Audits[+]
eVeselībasPunkts: pieraksts[+]
eVeselībasPunkts: datu atspoguļošana[+]
eVeselībasPunkts: telemedicīna[+]
Integrācija ar NVD e-veselības sistēmu, papildpaka – viens dokumenta veids (PREDA, SAIRIS)
[+]
Aprēķini: dažādi maksājuma veidi (dāvanu karte, lojalitātes kartes utt)
[+]
Komunikācija: divvirziena SMS
[+]
Komunikācija: robotizētie zvani
[+]
Plānošanas kalendārs
[+]
E-paraksts
[+]
Pacienta elektroniskā karte: parakstu tāfelīte
[+]
Integrācija: Datamed
[+]
Integrācija: RVS
[+]
Integrācija: Rindu vadības sistēma
[+]
Dokumenti: Diktofons
[+]
Dokumenti: Balss atpazīšana
[+]
Datu analīze: Kvotas
[+]
Pacienta elektroniskā karte: Obligātā veselības pārbaude
[+]
Aptauju konstruktors
[+]
AB Ordinācijas

[+]
AB Laboratorija

[+]
AB Hospitalizācija
[+]
AB Pašapkalpošanās stends

[+]
eVeselībasPunkts: API

[+]
eVeselībasPunkts: reklāma  (raksts+baneris/mēnesī)

[+]
eVeselībasPunkts: Dzirdes tests

[+]
Zaļu verifikācija
[+]

Vairāk par piedāvātajām papildiespējām meklē šeit.

Piesakies!

Noskaidro visu nepieciešamo par mūsu produktu un tā izmantošanas iespējām Tavā biznesā

Ziņa veiksmīgi nosūtīta!