BUJ Autentifikācijas rīks

a. Līdz ar MK noteikumiem nr. 747, ir pieņemts lēmums, ka no 2024. gada 1. janvāra autentificēšanās E-veselības portālā tiks nodrošināta veselības nozares profesionāļiem tikai ar kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni eParaksts mobile, eParaksts karti un personas apliecību (eID karti). 

b. Lai varētu turpināt izmantot IS “Ārsta birojs” pilnu funkcionalitāti ar E-veselības integratoru, Ārsta Birojs sistēmā tiek ieviests Autentifikācijas rīks. 

2.1. Prasības no NVD?

a. Jāpārliecinās, ka visas personas (tai skaitā reģistratori, ārsta palīgi, māsas u.c.), kurām ir nepieciešams darbs ar E-veselību, ir pievienotas ārstniecības personu darba vietu klasifikatorā; 

b. Līgumā ar NVD par E-veselības sistēmas izmantošanu ir atrunātas visas tās veselības informācijas sistēmas funkcionalitātes, kuras Iestāde izmantos 

c. VVIS visiem darbiniekiem ir piešķirtas visas nepieciešamās tiesības un lomas 

2.2. Prasības darbiniekiem?

Ir sagatavots, derīgs un atjaunināts kāds no kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – eID karte vai eParaksts mobile lietotne (vismaz 1.28.5 Android vai vismaz 1.28.7. iOS). 

2.3. Prasības infrastruktūrai?

a. Lietotāja datorā jābūt uzinstalētam interneta pārlūkam, kurš ir Chrome, Firefox vai Edge (ne Explorer) un ir atļauti uznirstošie logi.  

b. Lietotāja datorā jābūt uzinstalētai eParakstītājs 3.0. programmatūrai (vismaz 1.7.5. versija) ar visiem atjauninājumiem

 • Pēc programmas eParakstītājs 3.0 lejupielādes, aktivizē paplašinājumu interneta pārlūka iestatījumos:  
   
  Chrome Interneta pārlūkā iestatījumos izvēlies: 

More Tools > Extensions (Vairāk rīku > Paplašinājumi) un ieslēdz paplašinājumu. 
 
Mozilla Firefox Interneta pārlūka iestatījumos izvēlies 
Add-ons > Extensions un Atzīmē “Enable”  paplašinājumam “eParaksts signing extension”. 

c. Ja tiks izmantota autentifikācija ar eID karti, tad lietotājam jābūt pieejamam karšu lasītājam, kā arī jāzin sava lietotāja PIN kodi.

2.4. Prasības IS “Ārsta birojs” konfigurācijai?

a. Pārliecinies, ka Tev ir AB sistēmas versija vismaz 5.39.2.

b. Pārbaudi, vai visi iestādes darbinieki ir reģistrēti ar korektiem personas datiem (vārds, uzvārds, pers.kods utt); 

c. Lietotāju grupām, kuras izmanto elektronisko identifikāciju, jābūt piešķirtai lomas atļaujai ‘Var autentificēties E-veselībā ar elektronisko identifikāciju’ (Administrēšana-> Iestatījumi(AB)-> Lomas): 

d. Pārbaudi, vai visiem, kam nepieciešams Autentifikācijas rīks, ir norādītas līgumattiecības (Klasifikatori – Pamatklasifikatori – Līgumattiecības) un ir atzīmētas kā “aktuālas”

Ja konstatē, ka persona nav pievienota – Klientam jāsakārto šis jautājums ar NVD (5.1. punkts), un tad Meditec AB sakonfigurē Autentifikācijas rīku.

Elektroniskais drošības talons, kurš tiek izmantots drošas piekļuves pie VVIS nodrošināšanai. 

Autentifikācija ir nepieciešama ārstniecības personām, lai veiktu darbības saziņai ar E-veselību no Ārsta Birojs sistēmas:

a. Pacienta datu izgūšana no NVD VISS, 

b. E-veselības dokumentu izgūšana;

c. Centrālās laboratorijas un E. Gulbja Laboratorijas izmeklējumu rezultātu izgūšana;

d. E-veselības dokumentu sūtīšana uz NVD VISS

Darbiniekiem nav nepieciešama autentifikācija, veicot šādas darbības:

 1. Ambulatoro talonu aizpildīšana
 2. Datu nodošana uz SAIRIS
 3. Aprēķinu vai Kases moduļa izmantošana, veidojot E-kvītis, noformējot maksājumu ar apdrošināšanu utt.
 4. Stacionārkaršu aizpildīšana
 5. Citu, ne E-veselības, dokumentu šablonu aizpildīšana Word un DAM formātos
 6. Kurām nav nepieciešams veikt 2. punktā minētās darbības

Sazinies ar Meditec AB Klientu Servisu +371 67243124, un vienojies par Autentifikācijas rīka pieslēgšanu.

a. Ielogojoties, AB sistēmā, lietotājs ievada lietotāja vārdu un paroli.

b. Ja AB sistēma to pieprasa, lietotājs izvēlas Struktūrvienību.

c. Ja lietotājam ir vairākas līgumattiecības, AB sistēma pieprasa izvēlēties vajadzīgo.

d. Ja lietotājam ir vairākas lomas, AB sistēma pieprasa izvēlēties vajadzīgo.

e. Tiks atvērts pārlūka logs ar E-veselības Vienotās pieteikšanās moduļa vietni, kurā lietotājs apstiprina savu piekrišanu, atzīmējot ‘Piekrītu identifikācijas veikšanas noteikumiem un manu datu (vārda, uzvārda un personas koda) nosūtīšanai E-pakalpojuma sniedzējam.’

f. Izvēlas vienu no ‘Autentifikācija ar kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli’ elektroniskās identifikācijas veidiem.

 1. Lietotājam, izmantojot pie datora pieslēgto karšu lasītāju, jāievieto sava eID karte.
  1. 1. eID karte lasītājā ir jāievieto ar čipu uz augšu un attēlu uz leju.
  2. 2. Karšu lasītāja pieslēgšanu pie lietotāja datora veic pats lietotājs vai Pasūtītāja IT dienests.
  3. 3. Ja karšu lasītājs jau strādā lietotāja datorā, svarīgi, lai tas pārlūks, kurā ir visas atļaujas, lasītājam būtu noteikts kā noklusētais pārlūks.
 2. Ja lietotājs AB sistēmā izvēlējies autentifikāciju ar eID karti, izmantojot eParakstu, pārlūkā atveras eParaksta logs.
  1. Vienlaicīgi ar pārlūka logu, AB sistēmā tiek atvērts logs, ar autentifikācijai atlikušo laika atpakaļ skaitīšanas taimeri (lietotājam  ir 2 minūtes, lai autentificētos).
 3. Tad lietotājam jānospiež ‘Start autentification’ poga. Atvērsies PIN1 ievadlogs:
 4. Lietotājam jāievada PIN1 un jānospiež poga ‘Confirm’. Atvērsies apstiprināšanas logs.
 5. Pogu ‘Agree’ nospiežot, lietotājs apstiprina piekrišanu datu apmaiņai.
 6. Pārlūka logā tiek paziņots par E-veselības veiksmīgu autorizāciju.
 7. Saņemot šo paziņojumu, lietotājam jāaizver pārlūks un jāatgriežas AB sistēmas lietotnē (AB sistēmas logs ar atpakaļ skaitīšanas taimeri tiks aizvērts automātiski).
 1. Ja lietotājs AB sistēmā Izvēlējies autentifikāciju, izmantojot eParaksts mobile, pārlūkā atveras eParaksts mobile lietotāja numura ievadlogs.
  1. Vienlaicīgi ar pārlūka logu, AB sistēmā tiek atvērts logs ar autentifikācijai atlikušo laika atpakaļ skaitīšanas taimeri (lietotājam  ir 2 minūtes, lai autentificētos).
 2. Lietotājam jānorāda savs lietotāja numurs un jānospiež ‘Apstiprināt’. Lietotājam tiek atvērts logs, kurā paziņot, ka turpmāko darbību lietotājam jāveic viedierīcē.
 3. Turpmākās autentifikācijas darbības lietotājs veic ierīcē, kur uzinstalēta eParaksts Mobile lietotne. Lietotājam tiek padots pieprasījums identificēt sevi.
 4. Lai apstiprinātu autentifikāciju, jānospiež poga ‘Apstiprināt’. Nākamajā solī lietotajam jāievada PIN kods eParaksts Mobile lietotnē.
 5. Pēc PIN ievades, notiek autentifikācija eParaksts sistēmā.
 6. Ja PIN ievadīts pareizi, lietotājam tiek padots paziņojums par veiksmīgu autentifikāciju.
 7. Turpmākas darbības jāveic lietotāja darbstacijā:
 8. Pārlūka logā tiek paziņots par E-veselības veiksmīgu autorizāciju.
 9. Saņemot šo paziņojumu, lietotājam jāaizver pārlūks un jāatgriežas AB sistēmas lietotnē (AB sistēmas logs ar atpakaļ skaitīšanas taimeri tiks aizvērts automātiski).

a. Drošības sertifikāta (Tokena) darbības ilgums tiek noteikts NVD pusē un nav kontrolējams no AB sistēmas puses. 

b. Sesijas ilgums ir 4 stundas un tās tiek pagarinātas katru reizi, izmantojot E-veselības funkcionalitāti.

a. Jā, ir iespējams. Tādā gadījumā, ar E-veselību saistītu procesu izpildes laikā, tiks rādīts kļūdas paziņojums “Tiks veikts pieprasījums uz E-veselību. Lai veiktu šādas darbības, ir nepieciešams apstiprināt lietotāja identitāti”.

b. Ja lietotājs izvēlas ‘Apstiprināt identitāti’, tad sāksies autentifikācijas process (aprakstīts citos jautājumos).

a. Lietotājam, kuram vai nav lomas atļauja ‘Var autentificēties E-veselībā ar elektronisko identifikāciju’ vai nav derīga Tokena, ar E-veselību saistītuprocesu izpildes laikā, tiks rādīts kļūdas paziņojums “Tiks veikts pieprasījums uz E-veselību. Lai veiktu šādas darbības ir nepieciešams apstiprināt lietotāja identitāti”.

b. Ja lietotājs izvēlas ‘Apstiprināt identitāti’, tad sāksies autentifikācijas process (aprakstīts citos jautājumos). 

c. Pēc veiksmīgas autentifikācijas izpildīsies lietotāja pieteiktā darbība.

Piekļuve ĀB paliek nemainīga (lietotājvārds un parole). Ja lietotājam ikdienas darbā nav nepieciešams izmantot  savienojumu ar E-veselību, darbības Ārsta Birojs sistēmā nemainās. 

Nē, nav jāveic šāda darbība katru reizi. Ir jāautentificējas vienu reizi.

Uztaisīt ekrānšāvienu ar kļūdas paziņojumu un maksimāli detalizētu problēmas aprakstu, nosūtīt to uz hd@meditec.lv vai piesakot kļūdu AB Mantis sistēma. Papildu var zvanīt uz +371 67243124.