Header image

Telemedicīna Ārsta Birojā

Telemedicīna Ārsta Birojā

Attālināta veselības aprūpes pakalpojuma sniegšana, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Speciālistam, kurš izmanto informācijas sistēmu Ārsta Birojs, un pacientam, kurš izmanto bezmaksas pacientu portālu eVeselībasPunkts, ir pieejamas attālinātas tiešsaistes ārsta konsultācijas. Risinājums ietver ārstniecībai nepieciešamo medicīnisko datu un informācijas drošu pārsūtīšanu teksta, skaņu, attēlu vai cita formātā. Lai pacienti šo iespēju varētu izmantot, nepieciešams būt autentificētam eVeselībasPunkta lietotājam, autentifikāciju pacients var veikt ar internetbankas vai e-paraksta  starpniecību.

Ieguvumi: