Labu (E-) veselību Jaunajā gadā!

Janvāra pirmajās dienās, kad NVD E-veselības sistēmas lietošana kļuvusi obligāta, publiskajā telpā daudz runāts par sistēmas darbības traucējumiem. Arī “Meditec” komanda, kā informācijas sistēmas “Ārsta Birojs” izstrādātājs, pēdējo dienu laikā izjutusi pieaugumu datu plūsmā starp mūsu veidoto un NVD E-veselības sistēmu. Divu dienu laikā izrakstīti teju 4000 E-veselības dokumentu.

Ņemot vērā trīspusējo sadarbības modeli, kāds pastāv starp NVD, “Meditec” un ārstu-speciālistu, arī mūsu palīdzības dienesta darbiniekiem nereti nākas risināt ne vien ar „Ārsta Biroju”, bet arī ar NVD E-veselību saistītus jautājumus. Izmantojot informācijas sistēmu “Ārsta Birojs”, ārsta darbs neapstājas, sistēmu var turpināt izmantot pat tad, ja izrakstītais dokuments uzreiz nenokļūst E-veselības sistēmā. Sistēmā izrakstītās receptes, DNL, epikrīzes, ambulatorie nosūtījumi un pārskati, nosūtījumu, vizuālās diagnostikas un izmeklējumu rezultāti, saglabājas un tiek nosūtītas uz obligāto E-veselības sistēmu, tiklīdz tajā vairs nav darbības traucējumu.

SIA “Meditec” dibinātājs un valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Sils pauž pārliecību: “Mēs, kā uzņēmums, veidojam e-veselības risinājumus jau gandrīz 20 gadus un saprotam, ko nozīmē jauna risinājuma ieviešana dzīvē. Tas prasa pacietību un visu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību! Ikviens e-veselības risinājums sākotnēji prasa pielāgošanos, bet ar laiku kļūst par daļu no ikdienas.”

Mūsu klienti dažādus obligātās E-veselības sistēmas dokumentus aktīvi izraksta jau kopš augusta. NVD E-veselībai esam pieslēguši jau gandrīz 100 klientus, kopskaitā vairāk kā 1000 lietotājus. To skaitā slimnīcas, ambulatorās iestādes un to filiāles un ģimenes ārstu privātprakses visā Latvijā. Darbam ar NVD E-veselības sistēmu bijām gatavi jau no vasaras vidus, tādējādi kopš augusta mūsu klienti kopumā izrakstījuši vairāk nekā 128 000 E-veselības dokumentu.

„Meditec” ir vadošais uzņēmums veselības aprūpes informācijas tehnoloģiju jomā, kurā strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Tehniskā līmenī mūsu klienti bija vieni no pirmajiem valstī, kuri bija gatavi obligātajam NVD E-veselības lietošanas termiņa sākumam.