Header image

Kā vajadzētu strādāt e-veselībai

Kā vajadzētu strādāt e-veselībai

Meditec Ārsta Biroja Biznesa centra vadītāja Lilita Trūpa sniedz redzējumu par to, kā būtu jādarbojas labai e-veselības sistēmai: “Lai varētu ātrāk sniegt palīdzību pacientam, nepieciešams uzlabot informācijas apmaiņu starp medicīnas iestādēm un ārstiem, ir jābūt iespējai saņemt datus no valsts e-veselības portāla, kurā būtu datu apkopojums par pacientu slimības vēsturi neatkarīgi no tā, ar kādu elektronisko sistēmu tie strādā un kādā veselības aprūpes iestādē. Mediķim ir jāredz informācija par pacienta alerģijām, izrakstītajām receptēm, medikamentiem, ko pacients saņēmis stacionēšanās laikā, būtu jābūt iespējai apskatīt testēšanas pārskatus, kas sagatavoti jebkurā no Latvijas laboratorijām, tāpat arī būtu nepieciešamība piekļūt citiem izmeklējumu rezultātiem. Šāda vienota informācijas apmaiņa ārsta vizītes padarītu efektīvākas, samazinātu gan rindas pie ārstiem, gan nevajadzīgu atkārtotu analīžu veikšanu. Attiecīgi arī samazinātos gan valsts apmaksāto pakalpojumu izdevumi, gan pacienta izdevumi, ja šie izmeklējumi atkārtoti jāveic pacientam par paša līdzekļiem, kā arī būtu iespējams ātrāk nonākt pie slēdziena un uzsākt ārstēšanu.”

Pilnu rakstu lasi, spiežot šeit.