Izmaiņas Īpašajā receptē

Atbilstoši MK noteikumiem Ārsta Birojā ir izveidota iespēja izrakstīt e-receptes pēc aktīvās vielas (Ja ir zināms medikaments, tad, nospiežot pārveidošanas pogu, receptē ielasās medikamenta aktīvā viela.).

Materiāls šeit