Hospitalizācijas funkcionālais modulis

Informējam, ka esam papildinājuši informācijas sistēmas “Ārsta Birojs” (turpmāk- AB) funkcionalitāti – Hospitalizācijas funkcionālo moduli. Uzņemšanas nodaļai būs iespēja saņemt informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk- NMPD) sistēmas (Emy), kur šo informāciju ievada NMPD operatīvā brigāde.

Kamēr pacients tiek transportēts uz ārstniecības iestādi, tās Uzņemšanas nodaļa jau ir informēta par personas datiem un pacienta fizisko stāvokli, kas ļauj operatīvi pieņemt lēmumu attiecībā uz neatliekamo palīdzību.

Hospitalizācijas funkcionālajā modulī ir iespēja automātiski saņemt neatliekamās medicīniskās palīdzības pavadlapu (veidlapa Nr.114/u) un pavadlapas talonu nosūtīt to atpakaļ uz NMPD.

Esošiem AB lietotājiem Hospitalizācijas moduļa bāzes funkcionalitāte būs pieejama bezmaksas.