Autentifikācija Ārsta birojā ar e-Parakstu no 01.01.2024.