Ārsta Birojs Alūksnes slimnīcā

Ārsta Birojs Alūksnes slimnīcā

Pieredzē par informācijas sistēmas Ārsta Birojs lietošanu dalās Gerda Bērtiņa, Alūsnes slimnīcas reģistore:

“Ikdienas darba gaitas Alūksnes slimnīcā atvieglo Ārsta Biroja (ĀB) sistēma, varam vairāk laika veltīt pacientiem un visa informācija par pacientu un saistītie dokumenti tiek ievadīti elektroniskajā sistēmā.  ĀB ir savienots ar e-veselību, līdz ar to var pilnvērtīgi izmantot darba nespējas lapu un recepšu izrakstīšanai. Mūsu ikdienas pamatdokuments, ir ambulatorais talons, kurā programma automātiski atlasa pamatinformāciju – ārsts uzraksta tikai veiktās manipulācijas. ĀB izmantojam arī pierakstu veikšanai. Līdz ar to ir pilnvērtīgs kalendārs katrai dienai, kas satur informāciju par ārstiem, kas pieņem un pacientu pierakstiem. Daži ārsti programmu izmanto arī izrakstu rakstīšanai, ĀB izmantojam arī vakcinācijas procesā. Ērti, jo sistēma sinhronizējas ar citām saistītajām programmām, kas nodrošina to, ka pacienta pieraksts neatkārtosies vairākos vakcinācijas punktos. Uzreiz var pievienot arī vakcinācijas faktu, kas ir ērti un ātri, jo pamatdati tiek atlasīti automātiski. Vēl viena ērtība, kas slimnīcā iepriekš nebija pieejama, ir elektroniskie nosūtījumi.  ĀB ambulatorajā daļā izmantojam  jau vairākus gadus un tagad arī stacionārā plānojam to ieviest. Apgūstam sistēmas priekšrocības, regulāri domājam, kurus no pakalpojumiem mums vēl nepieciešams izmantot, lai mediķiem būtu vieglāka ikdiena.”