Apmācības tēmā – Uzņemšanas nodaļas un stacionāra nodaļu ārstu un māsu darbs

12.novembra “Ārsta Biroja” apmācībās klienti uzzināja kā efektīvi izmantot “Ārsta Biroja” Kalendāra rīku, lai operatīvi un pārskatāmi plānotu pacientu plūsmu. Praktiski darbojoties dalībnieki ieguva zināšanas, kā izveidot dokumentus un dokumentu šablonus, kā optimāli vadīt un organizēt darbu stacionārā nodaļā. Turpmāk klienti varēs ietaupīt laiku, kas tiek veltīts ārstnieciskā procesa administrēšanai, izmantojot apmācībās iegūtās zināšanas.

Priecājamies, ka informācijas sistēma “Ārsta Birojs” mūsu klientiem ir neatsverams atbalsts darbu organizēšanā un vadīšanā.