2014. gada nogalē SIA „Meditec” rīkoja informācijas sistēmas "Ārsta Birojs" apmācību kursu četrās tēmās.

Kopā apmācības apmeklēja 74 dalībnieki no 13 veselības aprūpes iestādēm.

 

Lai veiktu apmācību novērtējumu, dalībniekiem tika lūgts izvērtēt savas zināšanas "Ārsta Biroja" programmā pirms apmācībām un pēc apmācībām. Savas zināšanas pirms apmācībām vairākums (23) novērtēja kā apmierinošas, savukārt 14 dalībnieki savas zināšanas "Ārsta Biroja" programmā novērtēja vāji. Pēc apmācību kursa, savu zināšanu novērtējums atzīmē „vājš” palika tikai vienam dalībniekam un 11 dalībnieki savu zināšanu līmeni pacēla uz atzīmi „ļoti labi”.

Priecājamies, ka apmācības ir palīdzējušas klientiem kļūt zinošākiem un apmierinātiem sistēmas "Ārsta Birojs" lietotājiem.

Apmācību dalībnieku komentāri:

 •  „Ļoti labi kursi, jo ir iespēja uzdot visus interesējošos jautājumus.”
 •  „Iegūtās teorētiskās zināšanas var uzreiz pielietot praktiski auditorijā. Ļoti labi! Var veikt dažādus eksperimentus AB uz vietas.”
 •  „Saprotami un ar ieinteresētību paskaidro un atbild uz uzdotajiem jautājumiem.”

Paldies visiem dalībniekiem kas piedalījās apmācībās! Tie kas šoreiz netika, neskumstiet, plānojam drīzumā veikt atkārtotu apmācību kursu.

Esam radījuši unikālu vadības kontroles rīku Heartbeat, ar kura palīdzību iespējams viegli, ātri un ērti sekot līdzi iestādes darbībai, biznesa procesiem un nosprausto mērķu izpildei. Ar Heartbeat iespējams reālajā laikā apskatīt sev vēlamos iestādes darbības rādītājus, kā arī novērtēt situāciju un jau iepriekš identificēt kļūdas un neefektīvas darbības.

Piedāvājam trīs AB:Heartbeat pakas – Basic, Extra, Premium.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par AB:Heartbeat, vērsieties pie sava klientu attiecību vadītāja, zvanot uz tālruni + 371 67285256.

AB:Operāciju bloks ir informācijas sistēma operāciju bloka efektīvai darbībai, operācijas datu uzglabāšanai un pēcoperācijas datu apstrādei, sistematizēšanai un pārskatāmībai.

AB:Operāciju bloka priekšrocības:

 • Palīdz ieraudzīt, identificēt operācijas bloka nelietderīgas izmantošanas iemeslus.

 • Sniedz priekšstatu par ārstu un ārstējošā personāla darba noslodzi, operāciju zāles noslogotību.

 • Pārskatāma informācija par operāciju plānošanas grafikiem un veidiem, plašas analīzes iespējas.

 • Ērta pieteikumu uz vēlamo operāciju izveide, norādot operācijas vēlamo laiku, veidu, personālu, anestēzijas veidu un citu nepieciešamo informāciju.

 • Pieejamība kritiskai informācijai reālajā laikā gan operāciju blokā, gan stacionāra nodaļā.

 • Ērta izlietoto materiālu uzskaites sistēma. 

 

Sīkāka informācija par AB:Operāciju bloku:

Guna Dārzniece

SIA „Meditec” projektu vadītāja

E-pasts: [email protected]

Tālr.: 26352575

Lai dalītos savā pieredzē, kompetencē un palīdzētu Jums kļūt zinošākiem, rīkojam padziļinātu sistēmas „Ārsta Birojs” apmācību kursu tēmās:

 1. Ambulatorās nodaļas un ārstu darbs;
 2. Uzņemšanas nodaļas un stacionāra nodaļu ārstu un māsu darbs;
 3. Diagnostikas nodaļu ārstu un māsu darbs;
 4. Statistikas nodaļas darbs – ambulators, stacionārs;
 5. Ārsta Birojs administrators.

Ir pagājusi vasara un daudzi no Jums ar nepacietību gaida, kad būs iespēja apmeklēt praktisko apmācību kursu „Kļūsti par sistēmas"Ārsta Birojs" speciālistu!”. Ar prieku Jums paziņojam, ka esam veiksmīgi noslēguši "Ārsta Biroja" apmācību iepirkuma procedūru un nu apmācības Jums ir iespējamas ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. 

Apmācību ieguvumi:

- Mūsu konsultanti, apmācību vadītāji, Jums parādīs, kā izmatot visas "Ārsta Biroja" sniegtās iespējas, lai Jūs savu darbu varētu veikt efektīvāk, kvalitatīvāk un ērtāk.

- Katram apmācību dalībniekam tiks nodrošināta apmācības vieta ar datoru ar "Ārsta Biroja" programmu.

- Apmācību dalībniekam būs iespēja uzdot apmācību vadītājiem sev interesējošos/ neskaidros jautājumus par apmācību tēmu.

- Apmācību dalībnieks saņems mācību materiālus par atbilstošo tēmu.

- Tiks nodrošinātas pusdienas.

Par apmācību jaunajiem datumiem un noteikumiem kas jādara, lai dabūtu līdzfinansējumu sīkāk 
Apmācību paziņojumā, Apmācību anketā un Apmācību programmā.

 

12. novembra "Ārsta Biroja” apmācībās klienti uzzināja kā efektīvi izmantot "Ārsta Biroja" Kalendāra rīku, lai operatīvi un pārskatāmi plānotu pacientu plūsmu. Praktiski darbojoties dalībnieki ieguva zināšanas, kā izveidot dokumentus un dokumentu šablonus, kā optimāli vadīt un organizēt darbu stacionārā nodaļā. Turpmāk klienti varēs ietaupīt laiku, kas tiek veltīts ārstnieciskā procesa administrēšanai, izmantojot apmācībās iegūtās zināšanas.

Priecājamies, ka informācijas sistēma "Ārsta Birojs" mūsu klientiem ir neatsverams atbalsts darbu organizēšanā un vadīšanā.

SIA „Meditec” klienti laika posmā no 06.11.2014.-17.12.2014. piedalījās informācijas sistēmas "Ārsta Birojs" apmācībās, projekta „Latvijas Loģistikas asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. Latvijas Loģistikas asociācija un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra”. Līguma Nr. L-APA-10-0026.

Iznākusi Ārsta Birojs versija 3.3.5, kurā ietvertie uzlabojumi/ jauninājumi būtiski atvieglos un darīs patīkamāku darbu sistēmas lietotājam.

Daži no būtiskākajiem uzlabojumiem/jauninājumiem:

 1. Esam papildinājuši stacionāra kartes un nosūtījumus ar NOMESCO manipulāciju ievades laukiem;
 2. Esam izveidojuši jaunas atskaišu formas, kas atvieglos darbu dažādās struktūrās;
 3. Esam papildinājuši auditācijas funkcionalitāti attiecībā uz nosūtījumu un slēdzienu veidošanu, labošanu un dzēšanu;
 4. Modulī Laboratorija, esam izveidojuši iespēju veidot vairāku veidu izdrukas no paraugu žurnāla.


Pilnu uzlabojumu/ jauninājumu sarakstu un informāciju par jaunās sistēmas uzstādīšanu, jautājiet savam klientu attiecību vadītājam.

 

Esam veiksmīgi startējuši Valsts reģionālās attīstības aģentūras iepirkumā!

Sākot ar 2014. gada 16. jūniju SIA"Meditec" ir iespēja piegādāt informācijas sistēmas Ārsta Birojs licenču nomu un uzturēšanu, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu.

 

 

Ārsta Birojs nodrošina ātru un ērtu norēķināšanos ar Latvijas lielākajām apdrošināšanas kompānijām - BTA Latvija, Ergo un If Apdrošināšana. Sākot ar šī gada jūliju arī Balta apdrošināšana un Seezam apdrošināšanas klientiem norēķināšanās par veselības aprūpi ir vēl vienkāršāka.