Spēkā stājušies MK noteikumi Nr. 95 “Par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”. Noteikumi paredz, ka turpmāk drīkst lietot tikai sertificētus kases aparātus, hibrīda kases sistēmas un kases sistēmas.

VID mājaslapā publicētajā informācijā paskaidrots, ka, lai grāmatvedības vai noliktavas programmā reģistrētu darījumu, šim programmas modulim jābūt sertificētam kopā ar iekārtu. Līdz ar to arī informācijas sistēmai „Ārsta Birojs” ir nepieciešams veikt atbilstības pārbaudi kopā ar hibrīda kases aparātu vai sistēmu. Turklāt nosacījumi programmatūras atbilstības pārbaudei (sertifikācijai) nav tikuši skaidri uzskaitīti.

Jau 2017.gada sākumā uzsākām sadarbību ar vadošo kases aparātu piegādātāju Latvijā SIA „Computer Hardware Design” (CHD). Oficiāls lēmums par CHD iekārtu iekļaušanu reģistrā varētu būt zināms februārī. Paralēli tam turpinām darbu pie tā, lai rastu skaidrību tajā, vai Ārsta Birojs būs obligāti jāsertificē darbam ar hibrīdiem kases aparātiem (vai kases sistēmām) pie katras versijas. Apzināmies, ka tas rada pārmērīgu slogu gan mums, gan mūsu klientiem.

Ņemot vērā esošo situāciju, informējam par sekojošo:

  • SIA „Meditec” neplāno izstrādāt, sertificēt un piegādāt hibrīda kases aparātus vai kases sistēmas, jo kases iekārtu piegāde un apkalpošana nav mūsu biznesa virziens;
  • lai informācijas sistēmu „Ārsta Birojs” integrētu ar hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu, tām vispirms ir jābūt sertificētām, tāpēc mēs gaidām, kad mūsu šī brīža partneris kases iekārtu jautājumos CHD pabeigs savu hibrīda kases aparātu un kases sistēmu sertifikāciju, lai mēs varētu nodrošināt savu integrāciju;
  • esam uzsākuši analīzi, lai novērtētu, vai varam veikt integrāciju ar šobrīd pieejamajiem sertificētajiem hibrīda kases aparātiem un sistēmām, ko izstrādā SIA UVS.