"Ārsta Birojs" ir informācijas sistēma veselības aprūpes iestādēm un individuālajiem speciālistiem, ko iespējams pielāgot jebkura sektora darbības specifikai. 

  

Ārsta Birojs:Slimnīca – informācijas sistēma piemērota lielām ārstniecības iestādēm. Sistēma plāno, pārvalda un organizē iestādes darbu gan ambulatorā, gan stacionārā līmenī. "Ārsta Birojs" veic precīzu un ātru informācijas apmaiņu starp speciālistiem un diagnostikas kabinetiem. Tāfeles rīks sniedz precīzu stacionāra pārvaldību, nosakot brīvās vietas nodaļā un konkrētajam pacientam nepieciešamās manipulācijas. "Ārsta Biroja"atskaišu formas un statistikas veidošanas rīks ļauj analizēt iestādes noslogotību un iestādes līdzekļu izmantošanu.

 

 

 

 

 


Ārsta Birojs:Klīnika – informācijas sistēma piemērota poliklīnikām un veselības aprūpes centriem, nodrošinot efektīvu informācijas apmaiņu no reģistratūras, līdz speciālistu kabinetiem. "Ārsta Birojs" efektīvi pārvalda iestādes finansiālo vadības procesu, piedāvājot veikt atskaites par iestādes līdzekļu izmantošanu. Izmantojot "Ārsta Biroja" statistikas rīku, ir iespējams veikt iestādes darbības efektivitātes analīzi.

 

 

 

 

 


Ārsta Birojs:Dent – informācijas sistēma piemērota zobārstniecības klīnikām un individuālajām praksēm. AB: Dent sistēmas mērķis ir palīdzēt speciālistiem ikdienas darbā, reģistrējot pacientus, vadot un plānojot ārstniecības un administratīvos procesus. Sistēma nodrošina elektronisku ārstēšanas plāna un elektroniskās zobu kartes izmantošanu.

 

 

 

 

 

 

 


Ārsta Birojs:Prakse – informācijas sistēma piemērota individuālās veselības aprūpes speciālistiem un ārstu praksēm. Sistēma nodrošina pamata biznesa vadības procesus, sākot ar prakses darba laiku plānošanu, pacientu pierakstu, pacientu reģistrēšanu, ambulatoro talonu izveidi un nosūtīšanu uz Nacionālo veselības dienestu. "Ārsta Birojs" veic datu uzglabāšanu un apmaiņu, atskaišu sagatavošanu un norēķinu izveidi.

 

 

 

 

 


Sistēma "Ārsta Birojs" veselības aprūpes profesionāļiem palīdz automatizēt darba plūsmu, sākot ar vienkāršiem finanšu uzskaites rīkiem, līdz pat dažāda veida atskaišu un dokumentu veidošanai administratīvajā līmenī.

Informācijas sistēma "Ārsta Birojs" nodrošina sekmīgu datu apmaiņu ar valsts E-veselība sistēmas testa vidēm, nodrošinot parasto un īpašo recepšu izrakstīšanu un darbnespējas lapas aprites funkcionalitāti.

Sistēmas "Ārsta Birojs" izstrādātājs un uzturētājs ir SIA Meditec,viens no Latvijas vadošajiem uzņēmumiem informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādē veselības aprūpes nozarē. Uzņēmums ir veiksmīgi realizējis vairāk kā 70 projektu Latvijas veselības aprūpes iestādēs, veicot sistēmas "Ārsta Birojs" ieviešanu, uzturēšanu un apkalpošanu. Uzzini vairāk uzņēmuma mājaslapā www.meditec.lv!

Tirgū "Ārsta Birojs" darbojas kopš 2001. gada, pārklājot 80% no kopējā tirgus.


 

 

 

 • Sistēmas funkcionalitāte Open or Close

  "Ārsta Birojs" ir plaša un funkcionāli bagāta sistēma, tā pilnībā pārvalda iestādes darbību, sākot ar pieraksta veidošanu reģistratūrā, līdz pat atskaišu un statistikas veidošanai administratīvajā līmenī. „Ārsta Birojs" nodrošina sekmīgu datu apmaiņu ar Dienesta E-veselības sistēmas testa vidēm, nodrošinot parasto un īpašo recepšu izrakstīšanu un darbnespējas lapas aprites funkcionalitāti.

   


  Reģistratūra / Pieraksts

  Viens no iestādes efektīvas darbības noteikumiem ir pacientu plūsmas plānošana un pieraksta veidošana pie speciālista, ģimenes ārsta vai uz konkrētu izmeklējumu. "Ārsta Birojs" piedāvātais rīks Kalendārs, pārskatāmi un ērti ļauj pārvaldīt šos iestādei tik svarīgos procesus. Sistēma nodrošina speciālistam nepieciešamās informācijas pievienošanu pie konkrētā pieraksta, pacienta kartes izveidošanu, norēķinu sagatavošanu un izdruku.

   


  Ārstniecības process

  "Ārsta Birojs" nodrošina stacionārās un ambulatorās iestādes pilnu biznesa vadības procesu: Pacienta plūsmas plānošanu un apmeklējuma veida pievienošanu pacienta pierakstam; Ambulatorā talona vai stacionārās kartes izveidi, izdruku un nosūtīšanu uz Nacionālo Veselības Dienestu; Receptes izveidi, nosūtījuma formas izveidi uz diagnostiskiem izmeklējumiem un analīzēm. Sistēma ļauj speciālistam/ lietotājam izveidot un saglabāt šablonus, kuri tiek biežāk izmantoti ikdienas darbā. Piemēram, ērtais rīks recepšu šablona izveidē un saglabāšanā, ievērojami atvieglo ārsta darbu un paātrina ārstnieciskā procesa organizatorisko darbību.

   


  Nodaļu un izmeklēšanas kabinetu vienota sistēma

  "Ārsta Birojs" nodrošina visu slimnīcas nodaļu un izmeklēšanas kabinetu sasaisti vienotā sistēmā, veicot ātru, precīzu un pilnvērtīgu informācijas apmaiņu starp speciālistiem un diagnostikas kabinetiem.

   


  Diktofona centrs

  Diktofona centra ieviešana ļauj uzlabot slimnīcas pakalpojuma kvalitāti un apjomus. Ar tā palīdzību ārsts var ierakstīt diktofonā ziņu un nosūtīt uz diktofona centru, lai tā dispečeri tālāk informāciju ievadītu sistēmā.
  Sistēma piedāvā pilnu procesu, sākot no ziņas nodiktēšanas, uzglabāšanas un nosūtīšanas uz diktofona centru, līdz pat informācijas ievadīšanai sistēmā.

   


  Statistikas datu apkopošana un analīze

  "Ārsta Birojs" piedāvā daudz un dažādas statistikas datu analīzes iespējas, ar kuru palīdzību katrs speciālists var atlasīt sev nepieciešamās atskaites, detalizēti norādot atskaitēs ietveramo informāciju.

   


  Informācijas apmaiņa

  Sistēma nodrošina ērtu un konfidenciālu saziņu iestādes darbinieku starpā. Tā ļauj pievienot komentāru, piezīmi pie pacienta kartes, brīdinot par pacientiem, kas nav veikuši maksājumus, vai regulāri neierodas uz vizītēm. "Ārsta Birojs" veic personalizēta SMS sūtīšanu pacientam ar atgādinājumu par plānoto vizīti, profilaktiskajiem pasākumiem vai iestādes akcijām.

   


     

  Norēķinu izveide / apdrošināšana

  "Ārsta Birojs" ir ērti saslēdzams ar kases aparātiem un precīzi veic kases čeka izveidi un kases kvīts izdruku. Sistēma ļauj izveidot dažādus norēķinus - skaidras naudas norēķinus, bezskaidras naudas norēķinus un nodrošina apdrošināšanas datu salīdzināšanu tiešsaistē praktiski visām Latvijas apdrošināšanas kompānijām.

 • Sistēmas izstrāde, uzstādīšana Open or Close

  Sistēmu izstrādā un uztur SIA "Meditec". Uzņēmuma ilggadējās pastāvēšanas laikā uzkrātā pieredze ļauj mums pilnvērtīgi izprast katra klienta vēlmes un pielāgot sistēmu klienta individuālajām vajadzībām un darbības specifikai.

  Mums ir svarīgi, lai mūsu klientam visaugstākā līmenī tiktu nodrošināta arī pēcpārdošanas apkalpošana, kuru nodrošina pieredzējušu konsultantu komanda, sniedzot ātru un profesionālu atbalstu un strādājot ar specializēto izmaiņu pieprasījumu sistēmu.

 • Integrācija Open or Close

  Ārsta Birojs ir ērti integrējams ar praktiski visām informācijas sistēmām, kuras tiek izmantotas ārstniecības iestādes darbībā, kā, piemēram, laboratorijas sistēmu, radioloģijas sistēmu, grāmatvedības sistēmu un rindu vadības sistēmu. „Ārsta Birojs" nodrošina sekmīgu datu apmaiņu ar Dienesta E-veselības sistēmas testa vidēm, nodrošinot parasto un īpašo recepšu izrakstīšanu un darbnespējas lapas aprites funkcionalitāti.

 • Drošība Open or Close

  Ārsta Birojs nodrošina augstu datu drošības līmeni, veicot datu šifrēšanu, kā arī piešķirot katram lietotājam viņa individuālo lietotājvārdu un paroli. Tas dod iespēju organizācijas vadībai noteikt kādas darbības katrs lietotājs var veikt un kādu informāciju var iegūt, kā arī dod iespēju sekot katra lietotāja darbību vēsturei.

  Dati tiek glabāti uz dublējošā servera, tādējādi līdz minimumam samazinot datu zaudēšanas risku.

 • Ieguvumi Open or Close

  Ieguvumi iestādes vadībai:

  1. Droša un stabila informācijas uzglabāšana;

  2. Ātra un ērta datu apstrāde un analīze.

  Ieguvumi speciālistam:

  1. Ietaupa laiku uz vienu izmeklējumu/ vizīti;

  2. Ar kalendāra palīdzību organizēt darbu, plānot pieņemšanas laikus, veikt iepriekšēju pacientu pierakstu uz vizīti;

  3. Pacientam nozīmīgo recepšu veidošana un uzglabāšana;

  4. Atskaišu sistēma ļauj veikt plašu analīzi par paveikto darbu un veidot citas aktuālas atskaites;

  5. Sistēma atvieglo informācijas uzglabāšanu un nosūtīšanu starp speciālistiem un nodaļām;

  6. Klientu datu uzglabāšana elektroniskā veidā. Vienkopus iespējams uzglabāt pacienta veselības vēsturi, dažādu izmeklējumu slēdzienus, analīžu rezultātus un citu ar pacienta veselību saistīto informāciju.

Šajā kategorijā nav rakstu. Ja šajā lapā tiek rādītas apakškategorijas, tajās var būt raksti.